Bygg & Anläggning

Vi erbjuder heltäckande bemanningsmöjligheter för anläggnings och byggbranschen. Våra byggkillar utför allt från nybyggnader, ombyggnader till rivningsuppdrag.

Våra markkillar sköter allt från grönytor, snöskottning och fastighetsskötsel till stenarbete.

Den mankraft som ni för tillfället är i behov av kan vi ställa till ert förfogande med kort varsel.

Till ert förfogande har vi följande personal:
Snickare
Målare
Kakel & Plattsättare
Snöskottare
Park & Markarbetare
Rivare

Kontakta gärna någon av våra säljare för mer information och priser.